KAGORZ - OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”Nazwa projektu: „Zastosowanie innowacji procesowej w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów szansą rozwoju Firmy TRANSPORT CIĘŻKI KATARZYNA ZIELIŃSKA”


Beneficjent: TRANSPORT CIĘŻKI KATARZYNA ZIELIŃSKA
Wartość projektu: 1.378.814,11 PLN
Wartość dofinansowania: 452.070,20 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl